Muhamməd Abu İbrahim Qəza və qədər

Peyğəmbərlərin səbri