Mumeyyilər Tural Yusubov

Adını Quran Sunnə İcma qoyub Bidətçiliklə yanaşı həmdə fasiq kanal