Abdullah ibn Məsud (Allah ondan razı olsun) deyir ki:
“Camaat haqqa müvafiq olandır. Hətta sən tək olsan belə sən bu zaman camaatsan.”

? əl-Lələkəi, “شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة” (1/108, 109); əl-Mizzi, “تهذيب الكمال” (22, 264)

〰〰〰〰〰〰〰〰

✏️ Tərcümə etdi: Nicat Həşimov (Allah onu qorusun)