Kamal Hüseyn Mumeyyilər

Şeyx Abdullah Buxarini Allah tanıdıb Adil yox