Kamal Hüseyn Mumeyyilər Şübhələrə rəddiyələr

İmam Əbu Hənifə və digər İmamları müasir bidət əhlilə müqayisə etmək batildir