Əqidənin ümumi əsasları Günahlar Mənəvi Mənsur Cəlilov

İbadət üçün yarandın