Kamal Hüseyn Mumeyyilər Xəvariclər

İbrahim Ruheyli, Hələbi Adnan Arur, Muhəmməd Həsən, Abu İshaq Huveyni