Kamal Hüseyn Mumeyyilər Şübhələrə rəddiyələr

İbrahim Ruheyli, Hələbi Adnan Arur, Muhəmməd Həsən, Abu İshaq Huveyni