Dinlər və firqələr

Bidət əhli bununla tanınır – Şeyx Süleyman ər-Ruheyli