Mumeyyilər Tural Yusubov

Şeyx Abbad heç bir məsələdə (Adil Rəcəbov kimi) mumeyyilərə müvafiq deyil