Mumeyyilər Tural Yusubov

Şeyx Abbadın Şeyx Rabi ibn Hədiyə yazdığı məktubun kölgəsində gizlənmək istəyənlərə cavab