Mumeyyilər Tural Yusubov

Quran Sünnə İcma adı, sonra da fahiş söyüşlər, müşriklərin əməlləri