Əqidənin ümumi əsasları Kamal Hüseyn

Tək olsan da, insanları haqqa çağırırsansa sən camaatsan