Kamal Hüseyn Mənhəc

Tək olsan da, insanları haqqa çağırırsansa sən camaatsan