Mənhəc Nicat Həşimov

Bidətçiyə bəd dua etmək olarmı