Mənhəcin ümumi əsasları Nicat Həşimov

Bidətçiyə bəd dua etmək olarmı