Namaz Osman Sələfi

Namazda niyyət etmək vacibdirmi? Axı Allah qəlbləri bilir