Osman Sələfi Qəbir, Axirət günü, Cənnət və Cəhənnəm

Xaliqin odu ilə məxluqun yandırdığı odun fərqi