Axirət Osman Sələfi

Xaliqin odu ilə məxluqun yandırdığı odun fərqi