Əqidənin ümumi əsasları Osman Sələfi

Əqidə məsələlərində təqlid icazəlidirmi