Əqidə Osman Sələfi

Əqidə məsələlərində təqlid icazəlidirmi