Qamət Süleymanov Sual-cavab

Qamət Süleymanov – Sual-cavab

Bidət əhlinə münasibət Bidət əhlinin məclislərinə getməyin qadağan olması Elşad Miri nəinki bidətçi , o heç nədir Əsgərlik və and içmə barədə Hakimdə munkər gördükdə Lə iləhə illə Allahın şərtlərini bilməyən kafirdirmi Qardaşlıq haqq üzərində olmalıdır Sabit qalmaq üçün bəzi əsaslar