Namaz Nicat Həşimov

Səbəbsiz yerə namazı tərk etmək haqqında