Namaz Qamət Süleymanov

Namazı hər kəs öz dilində qıla bilər?