Osman Sələfi Ümumi əsaslar

Varlıq səbəbi Lə iləhə illəllah