Əqidə Osman Sələfi

Varlıq səbəbi Lə iləhə illəllah