Əqidənin ümumi əsasları Osman Sələfi

Varlıq səbəbi Lə iləhə illəllah