Mənhəcin ümumi əsasları

Şeyx Talat Zahran – Şeyx Qaməti Şeyx İbn Bəz və Şeyx Rabi tərif edib

Sual:
Həmçinin də Qamət qardaşımız barədə nə deyərdiniz? Bəziləri deyirlər ki, o, elm tələbəsi deyil və s.

Şeyx Talat Zahran:
Bu, Qamət qardaşıma qarşı zülmdür. Qamət qardaş tanınan, faydalı birisidir. Şeyx ibn Bəz onu sevirdi, tövsiyyə edirdi, təzkiyyə edirdi və Azərbaycanda tövhidi keçməyi ondan tələb etmişdir. O, Azərbaycanda elm tələbələrinin zirvəsidir, tacıdır. Azərbaycanda Qamət qardaşdan başqa möhkəm, tanınmış elm tələbəsi tanımırıq. Tanıdığım elm tələbələri qarışıq, bütün elm əhli onu təzkiyyə edir. Ona görə onu təzkiyyə etmirəm ki, o, mənim dərslərimi, şərhlərimi götürür. Allaha and olsun ki, elə deyil. Ola bilsin ki, şərh etmək metodum xoşuna gəlib. Həqiqətən o, seçilən elm tələbəsidir. İbn Bəz onu tərifləyib, şeyx Rabi onu tərif edir, alimlər də onu təzkiyyə edirlər. Əgər ona qarşı kimdəsə nəsə varsa, dəlillərini gətirsinlər, Qamət qardaş da o xətalardan qayıtmağa və tövbə etməyə hazırdır, biz də onu buna ilzəm edərik.

 

Şeyx Talat Zahran (həfizahullah), 09.12.2017