Mumeyyilər Nicat Həşimov

Cumanovun cahilcəsinə danışdıqlarına rədd