Mumeyyilər Tural Yusubov

Cumanovun cahilliyi, xarab qaydalar qoyması və həddadilərə müvafiq olmasının bəyanı