Əqidənin ümumi əsasları Mənəvi Mənsur Cəlilov

Tövhid səndən zahiri və batini gözəllik istəyir