Mumeyyilər Qamət Süleymanov

Ömər Cumanov Adildən sonra nömrə 2-dir