Əqidənin ümumi əsasları Qamət Süleymanov

Lə iləhə ilallahı düzgün başa düş