Dəvətin qaydaları Əxlaq və ədəb Mənsur Cəlilov

Dəvətdə mülayim ol