Bidət əhli ilə münasibət Çəkindirmələr (təhzir) Mənsur Cəlilov Şübhələrə rəddiyələr

Haqqa az insan tabe olur