Mumeyyilər Qamət Süleymanov

Nə üçün Fərman açıq aydın bidət edənləri qıraqda saxlayıb sələfilərdə bidət axtarır?