Kamal Hüseyn Mumeyyilər

Alimlərə dil uzadan hiyləgər