Mumeyyilər Seymur Camal

Tez müalicə alın, Abu Zeyd sizi zəhərləyib!