Mənsur Cəlilov Mumeyyilər

Şeyx Süleyman Əli Hələbini bidətçi görür