Mənsur Cəlilov Rafizilər Rububiyyət və uluhiyyət tövhidi Şübhələrə rəddiyələr Sufilər Ümumi əsaslar

Rafizilərin və digər bidət əhlinin şübhələrinə cavab