Mumeyyilər Tural Yusubov

Cumanovun cahilliklərinə cavab – 2 (bunlar sifarişlə danışırlar sözünə)