Elm əhlinə münasibət Mənsur Cəlilov Mumeyyilər Şübhələrə rəddiyələr Sünnətlər və bidətlər

Təqlid ilə ittibanı ayırd edə bilməyən Abu Zeyd