Mənsur Cəlilov Mumeyyilər

Təqlid ilə ittibanı ayırd edə bilməyən Abu Zeyd