Mumeyyilər Seymur Camal

Elmsiz hiyləgərin -təfsilatlı cərhin növləri var- yalanına cavab