Mənhəc Tural Yusubov

Mumeyyi dəvətçilərin onlarla münasibət saxlayan insanlarla rəftarı iki cürdür