Mənhəcin ümumi əsasları Qamət Süleymanov

Təbdidə hüccət şərt deyil deyən mən deyiləm, alimlərdir