Tövhid və növləri Tural Yusubov

Tövhid kitabı (2 dərs)

Müəllif: İmam Əhməd ibn Əli əl-Miqrizi əş-Şəfii (845hc)