Osman Sələfi Zəkat və sədəqə

Sədəqə malı azaltmaz