Elm əhlinə münasibət Əqidənin ümumi əsasları Mənsur Cəlilov Sünnətlər və bidətlər

Abu Hənifə (Allah ona rəhmət etsin)