Əqidənin ümumi əsasları Hədis və şərh Mənsur Cəlilov Tövhid və növləri

Allahın övliya qulları haqqında olan Qüdsi hədis