Əqidənin ümumi əsasları Əxlaq və ədəb Hədis və şərh Mənsur Cəlilov

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) Səhabəyə üç vəsiyyəti