Namaz Tural Yusubov

Ailədə qadın namaz qılır lakin başını bağlamır