Əqidənin ümumi əsasları Əxlaq və ədəb Mənsur Cəlilov

Biz haqqı və səbri tövsiyə edən ümmətik