Əxlaq və ədəb Mənsur Cəlilov Ümumi əsaslar

Biz haqqı və səbri tövsiyə edən ümmətik