Əxlaq və ədəb Hədis və şərh Mənsur Cəlilov

Dünyanı tərk elə Allah səni sevsin, insanların əlindəkilərinə baxma insanlar səni sevsin