Mənhəcin ümumi əsasları Qamət Süleymanov

Kamal qardaşda məndə sələfiyik və aydınıq