Əxlaq və ədəb Mənəvi Mənsur Cəlilov

Elm al ki, düşmənini tanıyasan!