Dostluq və düşmənçilik (əl-valə val-bara) Təyyar Xəlilov

İslam birliyi, birlik isə səmimiliyi tələb edir – Təyyar Xəlilov