Əxlaq və ədəb Günahlar Mənsur Cəlilov

Bu söz xeyirin başıdır, açarıdır və şərin qıfılıdır